Are you being hacked?

Eventfotografie tijdens het evenement van Lead2Deal en Concordia de Keijzer - Are you being hacked?